Samkjøring med mobilapplikasjon

Samkjøring med mobilapplikasjon som framtidig transportløsning for utkantstrøk Erfaringer fra prosjektet «S for Steigen» Av Torhild Andrea Schrøder Elvik https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2562560/19519_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y «Jeg vil i første rekke takke min veileder Eirin Ryeng for god faglig støtte. Takk også til Statens Vegvesen ved James Odeck for økonomisk støtte i forbindelse med arbeidet mitt. Read more…