Vilkår og betingelser

Vennligst les disse vilkår og betingelser ( “Vilkår”, “Vilkår”) nøye før du bruker Same-Way mobilapplikasjon ( “Tjenesten”) drives av Same-Way

Din tilgang til og bruk av tjenesten er under forutsetning av at De aksepterer og etterlevelse av disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang eller bruke tjenesten. Du garanterer at du er minst 16 år gammel, og du er i lovlig stand til å inngå bindende kontrakter. Hvis du er under 18 år gammel, garanterer du at du har gitt samtykke fra foreldre eller verge, og de er enige om å være bundet av disse vilkårene på dine vegne.
Ved å besøke eller bruke tjenesten samtykker du i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, så du ikke kan få tilgang til tjenesten.

definisjoner
  • “Driver” er en bruker av tjenesten som tilbyr seter i bilen sin
  • “Commercial” Operator”er en lisensiert transportleverandør opptre som bruker av tjenesten som tilbyr seter i bytte for et gebyr.
  • “Passenger” er en bruker av tjenesten som har avtalt å bruke en eller flere seter i sjåførens bil.
  • “Ride” er en gitt reise oppført etter en driver på tjenesteinnholdet.
  • “Vehicle” er det transportmiddel som brukes av fører og passasjer for å dele Ride, inkludert, men ikke begrenset til personbiler, minibusser, varebiler eller motorsykler.
Vår service

Same-Way tilbyr en tjeneste som lar sjåfører og passasjerer til å ta kontakt med hverandre for å arrangere en carpooling og dele kostnaden for en tur (hvis det er lovlig og ble enige om på forhånd for å dele drivstoffkostnader.). Same-Way er ikke en transportleverandør. Tjenesten kan bare brukes til å lade ut Driver kostnader og kan ikke brukes til å generere overskudd for driveren, med mindre brukeren er en lisensiert kommersiell operatør. Kommersielle aktører kan bruke tjenesten til å annonsere sine Rides. Drivere blir minnet om at du bruker tjenesten i en kommersiell eller profesjonell kapasitet uten en kommersiell tillatelse kan en driver forsikring ugyldig. Same-Way forstyrrer ikke og er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjonen som gis av sine brukere, inkludert men ikke begrenset til å plukke opp steder, destinasjoner og rutetider.

kanselleringer

Drivere og passasjer forbeholder oss retten til å fjerne rides oppført på vår side til enhver tid. Sjåfører og passasjerer kanskje varsle hverandre på tidspunktet for eventuelle avbestillinger eller endringer i tillegg til våre tilgjengelige kommunikasjonssystem.

Ansvarsbegrensning

Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap eller skade, uansett årsak (inkludert gjennom uaktsomhet), som du kan ha direkte eller indirekte påført i forbindelse med eller som følge av din bruk av Same-Way eller lenket nettsted eller din bruk av eller tillit til informasjonen på eller tilgjengelig gjennom Same-Way. I særdeleshet, men uten begrensning Same-Way fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med tredjeparts tjenester ( “rides” som carpools, buss, shuttle) som brukes av drivere eller passasjerer som følge av bruk av Same-Way. Du må tilfredsstille deg selv som til effekt, sikkerhet og lovligheten av slike tjenester, herunder eventuelle konsesjonskrav i den aktuelle jurisdiksjonen der disse tjenestene leveres sammen med noen forsikring om at slike tjenesteytere kan eller ikke kan ha på plass. Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlig for noen indirekte, straffende,

Du har eneansvar for tilstrekkelig sikkerhet beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og / eller utstyr som brukes i forbindelse med din bruk av tjenesten, og vil ikke gjøre et krav mot for tapte data, re-run tid, unøyaktig instruksjon, arbeids forsinkelser eller tapt fortjeneste som følge fra bruk av tjenesten. Du må ikke overdra eller på annen måte disponere over kontoen til en annen person. Uten å begrense det foregående, i noe tilfelle vil vår samlede ansvar overfor deg stige.

Innhold

Vår tjeneste lar deg legge inn, link, lagre, dele og ellers gjøre tilgjengelig visse opplysninger, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale ( “Innhold”). Du er ansvarlig for innholdet som du legger til Tjenesten, herunder dets lovlighet, pålitelighet, og hensiktsmessighet.

Ved å legge ut innhold til tjenesten, gir du oss rett og lisens til å bruke, endre, fremføre offentlig, vise offentlig, reprodusere og distribuere slikt innhold på og gjennom tjenesten. Du beholder enhver og alle dine rettigheter til alt innhold du sender inn, poster eller viser på eller gjennom Tjenesten, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Du godtar at denne lisensen omfatter rett for oss å gjøre innhold tilgjengelig for andre brukere av tjenesten, som også kan bruke innholdet ditt underlagt disse vilkårene.

Du bekrefter og garanterer at innholdet er ditt (du eier det), eller du har rett til å bruke den og gi oss de rettigheter og lisens som i disse vilkårene, og (ii) postering av innhold på eller gjennom Tjenesten ikke krenker personvernet, offentliggjøring, opphavsrett, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til noen person. Videre garanterer du at: Innholdet vil ikke føre til at du eller oss å bryte noen lov, forskrift, regel, kode eller annen juridisk forpliktelse; (Ii) Innholdet vil ikke eller kunne ikke med rimelighet anses som uanstendig, upassende, ærekrenkende, nedsettende, uanstendig, opprørsk, støtende, pornografisk, truende, fornærmende, egnet til å fremkalle rasehat, diskriminerende, blasfemisk, brudd på tillit eller i brudd på personvernet; (Iii) Innholdet vil ikke være uønsket, ukjent eller uautorisert reklame; (Iv) innholdet ikke inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr; og (v): innholdet ikke bringe oss eller Tjenesten i vanry.

Du samtykker i å holde alle poster nødvendig å etablere at innholdet ikke bryter noen av kravene denne klausulen og gjøre slike poster tilgjengelig på vår rimelig anmodning.

Vi er ikke forpliktet til å regelmessig overvåke nøyaktigheten eller påliteligheten av innhold innlemmet i tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne ethvert innhold når som helst.

Du erkjenner og godtar at alt innhold du gir på Tjenesten vil være offentlig tilgjengelig informasjon, og du bære risikoen forbundet med slike offentlige avsløringer.

Kontoer

For å kunne bruke Same-Way, må du logge inn med din Facebook-pålogging. Hvis du gjør det, gir du oss tilgang til og bruke enkelte Facebook-konto informasjon, inkludert men ikke begrenset til offentlige Facebook-profil og informasjon om Facebook-venner du kan dele felles med andre brukere.

Ved å opprette en konto, samtykker du i at tjenestene kan sende deg informasjons tekst (SMS) som en del av den normale driften av din bruk av tjenestene.

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid, inkludert ditt navn og etternavn. Pseudonymer er ikke tillatt. Unnlatelse av å gjøre dette er et brudd på vilkårene, som kan føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen din på vår service.

Du er ansvarlig for å ivareta passord som du bruker for å få tilgang til tjenesten, og for noen aktiviteter eller handlinger i henhold til passordet ditt, om passordet ditt er med vår tjeneste eller en tredjeparts tjeneste.

Du godtar å ikke avsløre passordet ditt til noen tredjepart. Du samtykker i å være fullt ut ansvarlig for aktiviteter som er knyttet til din konto eller passord. Du må varsle oss umiddelbart ved å bli klar over eventuelle brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av din konto.

Åndsverk

Tjenesten og dens opprinnelige innholdet (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Same-Way Deres tjeneste, og selskapet både individuelt og sammen og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover både Israel og utlandet. Våre varemerker og kjennetegn kan ikke brukes i forbindelse med et produkt eller en tjeneste uten skriftlig samtykke fra Same-Way Deres tjeneste, og selskapet både individuelt og sammen. Ingenting i disse vilkårene utgjør en overføring av immaterielle rettigheter fra oss til deg.

Du har lov til å bruke tjenesten kun som er godkjent av oss. Som bruker er du en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig, ikke-overførbar rett til å bruke tjenesten til å opprette, vise, bruk, spille av og laste ned innhold lagt disse vilkårene.

Vår Opphavsrett må ikke brukes i forbindelse med et produkt eller en tjeneste som ikke er tilknyttet oss eller på noen måte bringer oss i vanry.

Du må ikke endre de fysiske eller digitale kopier av innhold du skrive ut eller laste ned på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video eller lyd eller grafikk separat fra ledsagende tekst.

Enhver meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av andre brukere er de av de respektive forfatterne eller distributører og ikke av oss.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Same-Way Deres tjeneste, og selskapet både individuelt og sammen.

Same-Way Deres tjeneste, og selskapet både individuelt og sammen har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, retningslinjer eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Videre erkjenner og godtar at Same-Way Deres tjeneste, og selskapet både individuelt og sammen ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi gir bare linker til eksterne nettsteder som en bekvemmelighet og inkluderingen av en slik kobling til eksterne nettsteder innebærer ikke vår støtte for disse nettstedene. Du erkjenner og samtykker i at når du åpner andre nettsteder på Internett, gjør du det på egen risiko.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Erstatning

Som betingelse for Deres tilgang til og bruk av tjenesten, samtykker du til å beskytte oss og våre etterfølgere for alle skader, kostnader, utgifter og andre forpliktelser, inkludert men ikke begrenset til advokathonorarer og utgifter, knyttet til eventuelle krav som oppstår eller er relatert til din tilgang til og bruk av tjenesten eller brudd på disse vilkårene og gjeldende lover eller rettighetene til en annen person eller parti.

Dette skadeserstatning § overlever utløpet av registreringen, og gjelder for krav som oppstår både før og etter registrering slutter.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten er gitt på en “SOM DEN ER” og “SOM TILGJENGELIG” basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller ytelse. Same-Way Deres tjeneste, og selskapet både individuelt og sammen sin datterselskaper, og dets lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig til enhver tid eller sted; b) eventuelle feil eller feil vil bli rettet; c) Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultatene av bruk av tjenesten vil oppfylle dine krav.

Dette forbehold Er gjelder for eventuelle skader eller skader som er forårsaket av svikt av ytelse, feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekter, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus, kommunikasjonslinjefeil, tyveri, eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang eller, endring av eller bruk av post i forbindelse med bruk eller drift av tjenesten, enten for kontraktsbrudd, krenkende atferd, uaktsomhet eller annen årsak til handling.

Vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til innholdet i tjenesten for noe formål. Enhver avhengighet du plasserer på slik informasjon er derfor strengt på egen risiko. Vi fraskriver oss uttrykkelig eller underforstått garanti representasjon eller garanti med hensyn til effektivitet eller lønnsomheten av tjenesten eller at driften av Tjenesten vil være uavbrutt eller feilfritt. Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene av eventuelle avbrudd eller feil i tjenesten.

utelukkelser

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller eksklusjon eller begrensning av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, så begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Israel uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper.

Vår unnlater å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke anses som en fraskrivelse av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldig av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår service, og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss om tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkårene trer i kraft.

Det er ditt eget ansvar å jevnlig sjekke disse vilkårene for eventuelle endringer. Hvis du ikke er enig med noen av de endringer i disse vilkårene, er det ditt eget ansvar å slutte å bruke tjenesten. Din fortsatte bruk av tjenesten vil bli ansett som en aksept av dette.